Inženierkomunikācijas

Inženierkomunikācijas ir tehniskās sistēmas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu cilvēku vajadzības un ēkas normālu funkcionēšanu. Inženiertehnisko komunikāciju montāžas virzieni, kuros specializējas „Zemgales būvserviss”, ir ūdensapgāde, siltumapgāde, kanalizācija, ventilācija, elektroapgāde, automātiskā ugunsdzēšana, signalizācija.

Veicam inženiertehnisko komunikāciju ierīkošanu, nomaiņu, optimizāciju gan objekta iekšpusē, gan ārpusē. Izstrādājam nepieciešamo inženiertīklu plānus vai strādājam saskaņā ar klienta piedāvāto projektu.

Atkarībā no klienta vēlmēm un finansiālajām iespējām šīs dažādās tehniskās sistēmas izveidojam funkcionāli efektīvas un ērtas lietošanā, vadāmas mehāniski, automātiski vai datorizēti. Jūs iegūsiet ne tikai modernu sistēmu tehnisko risinājumu, bet arī drošību par to, ka caurules neplīsīs, kabeļi neaizdegsies, ventilācija netrokšņos utt.

Ūdensapgāde
Ēkas ūdensapgādes sistēmu veido iekārtas, kas nodrošina ūdens saņemšanu no ārējā ūdensavota, tā padošanu ar spiedienu ūdenssadales ierīcēm ēkas iekšpusē. „Zemgales būvserviss” veic pieslēgšanu maģistrālajam vai lokālajam ūdensvadam, ūdens sadales mezglu ierīkošanu, pievienošanu santehnikai vai ugunsdzēšanas sistēmai.

Siltumapgāde
Siltumapgādes sistēma sastāv no trim daļām: siltumenerģijas ražošanas avots, siltumtīkli un ierīces, kas nodrošina siltumu telpā. Siltumu ģenerējošo sistēmu veido ūdens, tvaika vai elektriskā apkure; apkures katli; caurules un skursteņi; kurināmā rezervuāri; ģeneratori; siltumsūkņi; sildvirsmas.

„Zemgales būvserviss” piedāvā veikt siltumapgādes sistēmas uzstādīšanu gan jaunbūvēs, gan jau gatavās daudzdzīvokļu mājās, privātmājās, birojos u.c. telpās no centrālā siltumavota, kā arī ierīkot vietējo jeb autonomu apkures sistēmu. Ierīkojam siltumapgādes inženiertehnisko sistēmu, sākot no siltuma sadales iekārtām (caurules, to sazarojumi, ...) līdz ierīcēm telpā (radiatori, dvieļu žāvētāji, siltās grīdas vai sienas u.c.).

Kanalizācija
Iekšējās kanalizācijas sistēma tiek veidota, lai novirzītu notekūdeņus, kas veidojas cilvēka sadzīvisko procesu rezultātā. „Zemgales būvserviss” nodrošinās visu, kas saistīts ar šo notekūdeņu savākšanu, cauruļu tīkla izveidi, attīrīšanas filtru uzstādīšanu līdz ūdens nonākšanai konkrētās apdzīvotās vietas ārējā kanalizācijas tīklā.

Ventilācija
Ventilācija ir dabiski vai mākslīgi regulējama gaisa apmaiņa telpās, lai izvadītu lieko siltumu, mitrumu, kaitīgās vielas un lai nodrošinātu pieļaujamos meteoroloģiskos apstākļus un tīru gaisu. Savukārt gaisa kondicionēšana nozīmē temperatūras, mitruma, gaisa tīrības, gaisa sastāva un kustības ātruma nodrošināšana un automātiska uzturēšana slēgtās telpās, lai radītu optimālus apstākļus cilvēkiem, tehnikai, ražošanas iekārtām, uzglabājamajiem materiāliem.

„Zemgales būvserviss” veic noteiktu gaisa cirkulācijas un nepieciešamo parametru radīšanu gan apdzīvojamās, gan neapdzīvojamās telpās, ievērojot ēkas arhitektūru, telpu plānojumu, interjeru. Uzstādām klienta piedāvātos vai mūsu iegādātos ventilatorus, gaisa attīrīšanas iekārtas, gaisa mitrinātājus, gaisa sadalītājus, siltuma utilizatorus, visus ventilācijas tīkla elementus.

Elektroapgāde
Primārais komforta avots ēkā ir elektrība, jo bez tās nestrādā praktiski neviena mūsdienu inženiersistēma. Tāpēc liela nozīme būvniecības un remonta gaitā ir pareizai elektroiekārtu ierīkošanai, elektrojaudas regulēšanai, sazemēšanai, zibensnovedēju ierīkošanai ēkā.

„Zemgales būvserviss” veic elektroapgādes nodrošinājumu gan ārpus telpām, gan iekštelpās, sākot no tādu elektroierīču uzstādīšanas kā transformatori, mēraparāti, kabeļi līdz elektrības skaitītāju, drošinātāju, elektroinstalācijas, apgaismojuma elementu montāžai. Varat droši mums uzticēt veikt visus būves elektroapgādes darbus, pretī saņemot kvalitāti, drošību un komfortu

Full Reviw on best bokkmakers by http://artbetting.net/
Download Premium Templates
Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net